Onderwijs gaat over leerlingen en dus is het belangrijk naar hen te luisteren en hen inspraak te geven bij de aspecten die voor leerlingen van belang zijn. Iedere jaarlaag heeft dan ook een eigen klankbordgroep; vertegenwoordigers uit iedere klas die enkele keren per jaar met hun afdelingsconrector spreken over tal van schoolse zaken.

Daarnaast is er een leerlingenraad op het Emmauscollege die opkomt op voor de belangen van de leerlingen. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding, de oudervereniging en het personeel en vertegenwoordigt de leerlingen in de Medezeggenschapsraad. Ook stuurt de leerlingenraad de feestcommissie aan en organiseert de raad acties voor het goede doel. De leerlingenraad bestaat uit 16 leden: 12 jaarlaagvertegenwoordigers, een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De leerlingenraad is er voor en door leerlingen; vragen, klachten en goede ideeën zijn dus altijd welkom! De leerlingenraad is bereikbaar via de mail: emmausleerlingenraad@gmail.com.

Naam
Functie
Klas
Veronique Sahni Voorzitter Leerlingenraad 6VA
Charlotte Hes Secretaris Leerlingenraad 6VE
Anisa Engel Penningmeester Leerlingenraad 5HD
Danée Hartog Jaarlaagvertegenwoordiger 5VE
Noor Bouharrou Jaarlaagvertegenwoordiger 5HA
Fleur Stolk Jaarlaagvertegenwoordiger 4VE
Ana Bilic Jaarlaagvertegenwoordiger 3GL
Rafael Tulling Jaarlaagvertegenwoordiger 3HB
Sarah van Oijen Jaarlaagvertegenwoordiger 3HF
Duco van der Neut Jaarlaagvertegenwoordiger 2GOM
Lizge Erboz Jaarlaagvertegenwoordiger 2V
Lukas Russom Jaarlaagvertegenwoordiger BK