Leerlingen moeten gedurende hun middelbare school diverse keuzes maken. Zo moeten ze een vakkenpakket kiezen, maar zullen ze ook een studiekeuze gaan maken. Het decanaat, de mentoren en docenten helpen de leerlingen in het maken van zelfoverwogen en bewuste keuzes ten aanzien van de toekomst. Deze keuzes dienen te passen bij de interesse, capaciteiten en motivatie van leerlingen.

Het decanaat coördineert de begeleiding voor de profiel- en de studiekeuze. De begeleiding hiervan vindt voornamelijk plaats in de mentorlessen, maar daarnaast is het decanaat beschikbaar voor individuele begeleiding. Het decanaat is te vinden achterin de mediatheek.


Wilt u meer informatie over de profiel- en studiekeuze? Bekijk dan de video’s en het voorlichtingsmateriaal hieronder!

Informatievideo’s decanaat

3H/V/GO – Profielkeuze (algemene introductie, sep 2022)
3H – Profielkeuze (verdiepende voorlichting, feb 2022)
3V – Profielkeuze (verdiepende voorlichting, feb 2022)

4H/V – Studiekeuze (oriëntatie en verdieping, sep 2022)
5H – Studiekeuze (verdieping en kiezen, sep 2022)
5V – Studiekeuze (verdieping)
6V – Studiekeuze (kiezen)

Profielkeuzebrochures en profieloverzichten

Profielkeuzebrochure havo
Profielkeuzebrochure vwo
Profielkeuze derde klas

Voorlichtingsmateriaal vakken bovenbouw

Activiteiten

We organiseren jaarlijks verschillende activiteiten. Tijdens de beroepen- en studiemarkt in november vertellen oud-leerlingen over hun beroep en/of studie. In februari vindt de ‘week van de profielkeuze’ plaats. In deze week krijgen leerlingen en ouders voorlichting over de nieuwe vakken in de bovenbouw.

Informatie voor leerlingen

Alle informatie is voor de leerlingen digitaal beschikbaar via het leerlingenplein. Hier staan ook interessante links op, met o.a. profiel- en studiekeuzetesten.

Openingstijden

Het decanaat is geopend van maandag t/m donderdag van 08.15 – 16.15u.
Op vrijdag is het decanaat gesloten.

Leden decanaat

Het decanaat bestaat uit het volgende team:

naam functie aanwezig op
Dhr. ir. D.P. Lans (LAN) decaan vwo/universiteit wo. middag, do. middag
Mw. drs. J.C. Endedijk (ENK) decaan havo / hbo wo. ochtend, do. middag
Mw. A. Kramer (KRM) assistent decaan ma, di, do

Heeft u een vraag voor het decanaat? Stuur ons dan een mail: decanaat@emmauscollege.nl