Gedurende het schooljaar bieden wij onze leerlingen meer aan dan alleen onderwijs. Hieronder volgt een greep uit ons veelkleurige palet van ‘buiten-de-les’ activiteiten:

Reizen Andere activiteiten Feestavonden
Driedaagse in de brugklas Museum-, concert- en theaterbezoek Disco-avonden brugklassen op school
Driedaagse in klas 2 Nieuwjaarsconcert Disco-avonden 2e t/m 6e klassen*
Internationalisering 4e klas Sportdagen Kerstbal*
Romereis eindexamenkandidaten Excursies en projecten Eindexamenfeest*
Kloosterweekends Muziektheater Disco afsluiting schooljaar*

* Deze activiteiten vinden buitenshuis plaats.