classroom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classroom-picto

Tot het einde van het schooljaar 2017 werken we bij wijze van pilot in 1BH met Klaslokaal en Zuludesk. Met deze programma’s kunnen we iPads van leerlingen klassikaal beheren en faciliteren. De pilot met Klaslokaal en Zuludesk stelt ons in staat om technische en onderwijskundige ervaring op te doen met deze software, om in de toekomst het lesgeven met iPads verder te verbeteren.

Alle informatie bij elkaar:

Via ons blog op de site en via Magister en email houden we leerlingen en ouders verder op de hoogte. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de heer Schuitema via sch@emmauscollege.nl.