Week van de profielkeuze

Ank MinkmanActiviteiten

Afgelopen week heeft in het teken gestaan van de profielkeuze voor de derde klas. We kijken terug op een geslaagde week. Gedurende de hele week is er in alle lessen aandacht besteed aan de eventuele keuze voor dat vak in de bovenbouw. Op dinsdag kregen alle leerlingen voorlichting over de nieuwe bovenbouwvakken. Op donderdagavond kregen de ouders voorlichting over de profielen en bovenbouwvakken. Op vrijdag zijn er 22 leerlingen uit 3H naar de Hogeschool Utrecht gegaan voor workshops van de bèta-opleidingen.