3G naar Trier

Ank MinkmanGymnasium

Ook dit jaar is 3 gymnasium afgereisd naar de Duitse Vulkaneifel. We begonnen met een intensieve tocht door Trier. In het amfitheater werd een fotoshoot gemaakt. In het centrum van ‘Roma secunda’ kregen leerlingen uitleg over het castramodel en enkele typerende Romeinse gebouwen, zoals de basilica van keizer Constantijn en de beroemde Porta nigra.  Er is overigens ook een schat begraven voor de leerlingen van volgend jaar. De Duitse gesprekjes met inwoners zijn gevoerd. Vrijdag werd er flink gewandeld langs het Vulkaanpad, hebben we de ‘Lavabombe’ aanschouwd en nog heerlijk gezwommen in een vulkanisch meer. Onze leerdoelen van deze vakoverstijgende excursie zijn weer ruimschoots behaald.