Aanmeldingen brugklas ronde 2

Ank MinkmanBrugklas

We nodigen geïnteresseerde leerlingen en ouders uit zich aan te melden in ronde 2. In ronde 2 wordt dezelfde procedure doorlopen als in ronde 1. U kunt als ouder of verzorger vanaf donderdag 9 mei een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek samen met uw kind door een mail te sturen aan de heer Majewski (maj@emmauscollege.nl). De aanmeldingsgesprekken vinden plaats in de periode van dinsdag 27 mei tot en met vrijdag 14 juni 2019.

Nadat u de afspraak voor een aanmeldingsgesprek heeft gemaakt, verzoeken wij u vriendelijk het digitale gegevensformulier in te vullen.

U kunt hier verdere informatie over onze volledige toelatingsprocedure vinden.