Bèta-activiteiten

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen, Excellentie

Het jaar is inmiddels al weer volop op stoom gekomen en de eerste toetsweek is al weer voorbij. De bèta secties hebben al weer een aantal activiteiten gehad of die komen er binnenkort aan.

Zo zijn de leerlingen in de plusklas in 5V begonnen met de module hart en vaten waar ze van alles leren over het hart en het vaatstelsel van de mens. Daarbij hebben zij ook een reanimatiecursus gevolgd. Voor de leerlingen van de  bovenbouw met biologie in hun profiel was het eerste Junior Science seminar “Aan de Stok met de Leider” in het nieuwe Onderwijscentrum van het Erasmus MC. Dit in dezelfde week waarin op school de KWF sponsoractie werd gehouden.

In de afgelopen periode hebben de leerlingen uit deze klas ook kennis gemaakt met de Speciale Relativiteitstheorie van Einstein en op het moment van schrijven zijn we klaar voor vertrek naar een college van Walter Lewin in Delft. Dit is een Nederlander die zo’n 40 jaar geleden naar Amerika is vertrokken. Zijn naam is daar één van de grootste in het Natuurkunde onderwijs. Hij geeft les op MIT (Massachusets Institute of Technology) en is onder andere bekend van zijn optreden in ‘de wereld draait door’. Verder zijn de voorbereidingen voor de reis naar Genève aan het eind van het jaar in volle gang en zijn de vluchten en accommodatie geboekt.
De leerlingen met wiskunde hebben een succesvolle wiskundedag gehad waarin ze weer volop wiskundige uitdagingen hebben mogen aangaan.

Op 26/27 november is het stralingspracticum van de universiteit Utrecht ook weer op school gehouden en hebben de leerlingen uit 5 Havo en 5 Vwo die dagen kennis gemaakt met de effecten van radioactiviteit en hebben ze daar zelf experimenten mee kunnen uitvoeren, uiteraard onder zeer deskundige begeleiding.
Verder was er op 27 november ook een profieldag, waarvan op het moment van dit schrijven nog niet bekend is hoe deze is verlopen. Daarover de volgende keer meer.

Een tiental leerlingen is inmiddels begonnen met modules op het JCU. Deze modules gaan onder andere over HIV/Aids en Quantummechanica. Wij wensen hen veel plezier toe bij het volgen van deze modules.

Uiteraard zijn er geregeld activiteiten op verschillende universiteiten en hogescholen. Meer info over deze activiteiten zijn te vinden op onze blog: beta-emmaus.blogspot.com

Ook mocht Ábel Ságodi, vorig jaar leerling in 6V, zijn prijs in ontvangst nemen die hij had gewonnen met zijn profielwerkstuk over variabele sterren. Dit heeft hij onder begeleiding van ondergetekende gemaakt. De prijs werd uitgereikt op een conferentie in Parijs, waar hij samen met de andere winnaars uit heel Europa in het zonnetje werd gezet. Door ESA (European Space Agency) hebben wij een heel programma aangeboden gekregen, waaronder een bezoek aan het observatoire de Paris waar onder andere Cassini nog gewerkt heeft. Dit was dan ook zeer de moeite waard.
Junior Science seminar
Voor de leerlingen van de  bovenbouw met biologie in hun profiel was er op donderdag 15 november weer het eerste Junior Science seminar “Aan de Stok met de Leider” in het nieuwe Onderwijscentrum van het Erasmus MC. Dit in dezelfde week waarin op school de KWF sponsoractie werd gehouden.


De aanmeldingen voor het seminar verliepen snel. We mochten genieten van een interessant college van Dhr. Blok met afsluitend een theatervoorstelling.
We kijken uit naar het volgende seminar over ‘armoedig bloed’ op 17 januari 2013. De leerlingen ontvangen hier binnenkort een mail over via de ELO en kunnen zich weer inschrijven bij mw. Taytelbaum  (
tay@emmauscollege.nl)
Hieronder kort de inhoud van het seminar: “Aan de Stok met de Leider” :
In Nederland wordt al tientallen jaren veel onderzoek gedaan om het aantal mensen dat ten gevolge van kanker overlijdt te verminderen. Voor een aantal vormen van kanker heeft onderzoek echt een stap vooruit betekend: zo is er tegenwoordig een uitgebreid vaccinatieprogramma voor 12-jarige meisjes tegen baarmoederhalskanker dat echt werkt!

Maar van sommige kankers weten we nog veel te weinig. 

Leen Blok, bioloog bij het Erasmus MC, deed recent een mogelijk belangrijke ontdekking op het gebied van eierstokkanker. Hoewel deze tumoren zich in de eierstokken bevinden, lijkt deze vorm van kanker afkomstig te zijn uit de eileiders. De vroegste voorlopers zouden zich dus wel eens in de eileiders kunnen bevinden. Kijkt de wetenschap al een halve eeuw naar het verkeerde orgaan? Wat deed Leen Blok vermoeden dat de eileiders een belangrijke rol spelen? Welke rol spelen stamcellen bij het ontstaan van eierstokkanker? Zijn er nog andere ziektes die we nu beter begrijpen?

Namens de bèta-secties,
André v.d. Hoeven, docent natuurkunde
Monique Taytelbaum, docent biologie