Digital playground 23 en 25 september 2014

Ank MinkmanActiviteiten

City Commercials is de titel van de workshop waar leerlingen van 4H en 4V, in het kader van de lessen informatica en CKV, aan deelnamen.

DP 3AOnderwerp van gesprek in deze workshop was ‘de kracht van de verleiding’. Hoe wordt de consument aangespoord om een product te kopen of een boodschap aan te nemen? Leerlingen leerden  in de workshop dat een locatie of een omgeving de sfeer van een reclame kan beïnvloeden en dat ook beeldmanipulatie hierin een grote rol speelt.
De workshop startte met een korte introductie in het Medialab, daarna gingen de leerlingen de stad in om een product te promoten met bijzondere locaties als decor. In de workshop werden de leerlingen verdeeld in een foto- en een filmgroep.

De creatieve filmpjes zijn te hier zien.

 

DP 2A