Enquête gymnasiumleerlingen

Het SchoolvoorbeeldGymnasium

In de komende weken zullen alle gymnasium-leerlingen op het Emmaus een enquête invullen over deze afdeling. Hiermee willen we als sectie onze manier van werken, de gebruikte materialen en de georganiseerde activiteiten evalueren. Het is vooral voor de bovenbouwleerlingen een uitgebreide enquête geworden. Daarom zullen we zoveel mogelijk proberen om de enquête tijdens de lessen Grieks of Latijn af te nemen in een computerlokaal.

Door de enquête op zo grote schaal af te nemen, hopen we dat de resultaten bruikbaar zullen zijn. We nemen alle uitslagen en opmerkingen van leerlingen mee om onze lessen, activiteiten en materialen verder te verbeteren. De enquête zal geanalyseerd worden door leden van de sectie en zal binnen de sectie uitgebreid besproken worden.


We hopen dat leerlingen volgend schooljaar de resultaten daarvan zullen ondervinden. We denken dat we op de goede weg zijn om de gymnasiumafdeling binnen het Emmauscollege vorm te geven, maar staan open voor opbouwende kritiek. Hopelijk kunnen we de mening van de leerlingen gebruiken om dit nog verder te verbeteren.


Namens de sectie klassieke talen,
mw. L. Arends