Enquête interactieve media in 4/5 G

Het SchoolvoorbeeldGymnasium

Deze week zullen alle leerlingen in de vierde en vijfde klas Grieks en Latijn tijdens de les een enquête invullen over Interactieve Media in musea en museumbezoek in het algemeen. Als school zijn wij gevraagd om aan dit onderzoek van de UvA mee te doen naar aanleiding van ons bezoek aan het Allard Pierson museum in Amsterdam. Omdat het minderjarige leerlingen betreft, moet formeel aan ouders worden gevraagd of ze er bezwaar tegen hebben dat hun kind aan dit onderzoek meedoet. Daarom hebben leerlingen in 4G en 5G een brief van hun docent Grieks of Latijn over dit onderzoek meegekregen. Deze week zal dan tijdens de les een schriftelijke enquête over museumbezoek worden ingevuld. De antwoorden worden geheel anoniem verwerkt door de onderzoekers van de UvA.
Indien u hierover als ouders nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot mevrouw Arends (
ars@emmauscollege.nl).