Erasmus MC Junior Med school

De arts-onderzoekers van morgen! Het Erasmus MC biedt aan twintig talentvolle leerlingen de gelegenheid om te studeren aan de “Junior Med School”, de eerste stap in het traject tot academisch specialist. Het programma loopt parallel aan vwo-4 en vwo-5.

Onze school draagt na een interne selectieprocedure (die inmiddels in volle gang is) maximaal twee leerlingen voor. Zij ontvangen na 1 april per e-mail een unieke inlogcode, waarmee zij zichzelf digitaal voor de Junior Med School kunnen inschrijven. Vervolgens nodigt het Erasmus MC op grond van de aanmeldingen 40 leerlingen uit voor een gesprek en voltooit de definitieve selectie. Voor meer informatie zie: www.erasmusmc.nl/juniorscience
M.Taytelbaum, docente biologie


Het programma van de ‘Junior Med School’ bestaat uit 4 onderdelen:
  1. Summer School: colleges, laboratoria, practica en poliklinieken gedurende twee weken in de zomervakantie
  2. Onderwijs & Onderzoek: tien dagen onderwijs doen bij verschillende onderzoeksgroepen binnen het Erasmus MC
  3. Onderzoek: vier weken (of langer) zelf onderzoek doen bij één van deze onderzoeksgroepen op basis van een zelf geschreven onderzoeksvoorstel (in de zomer na VWO-5)
  4. Rapportage & Presentatie: het schrijven van een onderzoeksverslag (is ook gelijk het profielwerkstuk voor  VWO-6) en presenteren van de uitkomsten op de laatste Junior Med School- dag in het Erasmus MC
Na een succesvolle voltooiing van de Junior Med School én het behalen van het VWO- diploma, kan de leerling zonder loting instromen in de studie Geneeskunde aan het Erasmus MC.

Certificates in English uitgereikt

Vandaag ontvingen 15 leerlingen uit 6V en oud-HAVO leerlingen hun Certificate in Advanced English (CAE) en 89 leerlingen uit 4H en 4V hun First Certificate in English (FCE) uit handen van onze rector de heer Bos. Deze leerlingen hebben aan het einde van het vorige schooljaar (5H/5V en 3H/3V) het CAE en FCE examen afgelegd. Lees meer →

Neila Bakija door naar MEP internationaal!

Onze leerlingen Neila Bakija, Kas Avedissian en Hugo Nusselder hebben afgelopen week deelgenomen aan het Model European Parliament Nederland (MEP). De winnaars van de voorrondes, in totaal 175 leerlingen uit heel Nederland, waren geselecteerd om het Europees Parlement na te spelen. Lees meer →

PP-presentatie ouderavond 4V

Op 4 september heeft de ouderavond 4V plaatsgevonden. Ouders kunnen hier de informatie, die op deze avond is verstrekt, nalezen.  Lees meer →