Excellentieprogramma “Business Class” 4H

Ank MinkmanExcellentie

Dit jaar wordt voor het eerst gestart met een excellentieprogramma voor 4H-leerlingen met economie en/of M&O in het pakket. Naast de verschillende excellentieprogramma’s die de school reeds aanbiedt, komt er daarmee ook een excellentieprogramma speciaal gericht op 4H-leerlingen waarbij economische en bedrijfseconomische vaardigheden worden verbreed. business classHet programma start dit jaar met een groep van maximaal 15 leerlingen die gedurende periode 2 en 3 zullen deelnemen aan het programma met drie verschillende thema’s: “Onderneming & Verslaggeving”, “Onderneming & Recht” en “Onderneming & Management”. Binnen de thema’s worden verbredende activiteiten aangeboden en leren leerlingen essentiële vaardigheden die voor een vervolgopleiding onmisbaar zijn. Onderdeel van het programma is een intensieve training in presentatie-, argumentatie- en sollicitatievaardigheden. Tevens schrijven leerlingen binnen het programma in 4H al het profielwerkstuk. Bedrijfsbezoeken complementeren het programma. Na het goed doorlopen van het programma krijgen leerlingen een certificaat van deelname.

Inmiddels hebben de leerlingen in de lessen economie en M&O informatie gekregen over het programma. Leerlingen dienen ter aanmelding een motivatiebrief te schrijven, ondersteund door een cijferlijst (van vorig jaar) en een advies van de vakdocent economie of M&O en mentor. De aanmelding voor leerlingen sluit op maandag 12 oktober.

Het excellentieprogramma ´Business Class´ zal dit jaar worden georganiseerd door mw. Eijkemans (ekm@emmauscollege.nl) en dhr. Perdaan (per@emmauscollege.nl).