Excursie 4HV naar Keulen

Ank MinkmanExamen

Op vrijdag 23 mei hebben alle leerlingen uit 4HV met kunst in hun profiel Keulen bezocht. Het doel was om hen in contact te brengen met verschillende kunststromingen, waarover zijn tijdens hun (centraal)schoolexamens zullen worden bevraagd.KeulenTijdens deze excursie zijn de drie examenonderdelen voor Kunst Algemeen aan bod gekomen:

– Hofcultuur in de 16/17e eeuw
– Cultuur van het moderne en massacultuur
– Cultuur van de kerk in de Middeleeuwen

In Keulen zijn de leerlingen ondergedompeld in kunst en cultuur. Zij hebben op één dag het slot in Brühl, het Museum Ludwig, de Dom (Gothische bouwstijl), en de Grote St. Martinkerk (Romaanse bouwstijl) bezocht. Wij hopen dat deze excursie ertoe heeft bijgedragen dat zij tijdens hun examens goed beslagen ten ijs komen.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag.

Namens de kunstvakdocenten,

Marjo Hoffman, Niek Jongeneel, Leen Stam en Matthijs Giesberts