Gymnasiumleerlingen bezoeken Hercules

Ank MinkmanGymnasium

Op vrijdag 28 februari hebben we met 45 personen genoten van de film Hercules 3D in Pathé Schouwburgplein. Herakles_Antaios_Louvre AHoewel de recensies niet even lovend waren, was het echt een spectaculaire weergave van een van de beroemdste verhalen uit de klassieke oudheid – de werken van de Griekse held Herakles.
In deze film kwam er gelukkig ook echt een van deze werken voor, namelijk de worsteling met de leeuw van Nemea. Herakles wurgt de leeuw met zijn blote vuisten en wordt sindsdien afgebeeld met een ondoordringbare leeuwenhuid om zijn schouders. Daarnaast hebben we genoten van de vele verkleedpartijen, autentieke burchten en veldslagen. Halverwege nam de film wel een loopje met het verhaal door Herakles als een soort Romeinse gladiator af te beelden, maar ook dat was kleurrijk weergegeven. Het was een geslaagde avond!

Namens de sectie klassieke talen,
S.M.C. Claessen