Huiswerkbegeleiding in periode 2

Ank MinkmanAlgemeen

Donderdag a.s. start periode 2 en is het mogelijk je in te schrijven voor de het huiswerkinstituut van ECE. 

HWIHuiswerk maken en leren hoort bij het schoolbestaan. Voor de één levert huiswerk maken geen problemen op, de ander heeft er om uiteenlopende redenen meer moeite mee. Om ouders en leerlingen hierin te ondersteunen verzorgt het Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) al reeds meer dan 10 jaar zeer succesvol het ‘Huiswerkinstituut (HWI)’ op het Emmauscollege. Let wel, het HWI is géén onderdeel van het Emmauscollege.

Het HWI is een plek waar leerlingen, onder begeleiding van studenten, hun huiswerk kunnen maken. Het instituut heeft als belangrijkste doelstelling de randvoorwaarden te scheppen van een situatie waarin leerlingen optimaal kunnen werken.

Hieruit vloeit een groot aantal voordelen voort, zoals:

· onmiddellijke uitleg bij het maken en leren van het huiswerk;
· vakinhoudelijke begeleiding;
· aanwezigheidscontrole en controle of het huiswerk gemaakt is;
· er wordt op vaste tijden gewerkt aan huiswerk;
· het huiswerk wordt gemaakt in een rustige omgeving zonder te veel afleiding.

Gedurende een periode zal op 4 dagen per week (maandag tot en met donderdag) het huiswerkinstituut van 15.30 tot 17.30 uur geopend zijn. De inlooptijd is flexibel, maar er geldt wel een minimale aanwezigheidsduur van 1 uur. Tijdens verkorte roosters is het huiswerkinstituut geopend van 14:00 tot 16:00 uur.

De kosten voor de deelname aan het huiswerkinstituut zijn € 150,- per periode. Periode 2 loopt van half november tot half maart, een lange periode! Bij een optimale benutting van het instituut gedurende periode 2 komt dit neer op minder dan € 1,75 per uur!

Het huiswerkinstituut zal in periode 2 vanaf maandag 16 november de deuren weer openen. Aanmelding van uw zoon of dochter gaat via http://www.stg-ece.nl/aanmeldenhwi.htm. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met de locatie en tijden van het huiswerkinstituut. Een factuur volgt eveneens per e-mail. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Perdaan (PER@emmauscollege).

J. Perdaan,
coördinator HWI