Huiswerkbegeleiding via ECE

Ank MinkmanAlgemeen

Huiswerk maken en leren hoort bij het schoolbestaan. Voor de één levert huiswerk maken geen problemen op, de ander heeft er meer moeite mee. Om ouders en leerlingen hierin te ondersteunen verzorgt het Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) al reeds 10 jaar zeer succesvol het ‘Huiswerkinstituut (HWI)’ op het Emmauscollege. HWILet wel, het HWI is géén onderdeel van het Emmauscollege.

Het HWI is een plek waar leerlingen, onder begeleiding van studenten, hun huiswerk kunnen maken. Het instituut heeft als belangrijkste doelstelling de randvoorwaarden te scheppen van een situatie waarin leerlingen optimaal kunnen werken.
Hieruit vloeit een groot aantal voordelen voort zoals:

• onmiddellijke uitleg bij het maken en leren van het huiswerk
• vakinhoudelijke begeleiding
• aanwezigheidscontrole en controle of het huiswerk gemaakt is
• er wordt op vaste tijden gewerkt aan huiswerk
• het huiswerk wordt gemaakt in een rustige omgeving zonder te veel afleiding

Gedurende een periode zal op 4 dagen per week (maandag tot en met donderdag) het huiswerkinstituut van 15.30 tot 17.30 uur geopend zijn. De inlooptijd is flexibel, maar er geldt wel een minimale aanwezigheidsduur van 1 uur.

De kosten voor de deelname aan het huiswerkinstituut zijn € 99,- per periode. Bij een optimale benutting van het instituut komt dit neer op zo’n € 2,- per uur!

In de derde periode zal het HWI op maandag 26 januari weer de deuren openen.

Voor meer informatie of om uw zoon of dochter aan te melden kunt u contact opnemen met dhr. Perdaan (PER@emmauscollege) of via http://www.stg-ece.nl/aanmeldenhwi.htm.

J. Perdaan
coördinator HWI