Kerstbijeenkomst

Patrick SchuitemaAlgemeen

Op maandagavond 16 december was er in de aula van onze school de kerstbijeenkomst met als thema “Herrie in de herberg”.  We weten allemaal dat het kerstkind geboren is in een stal omdat er geen plaats meer was in de herberg. Maar was er echt geen plaats meer?  Hadden ze daar in Bethlehem niet kunnen zeggen: “ach, het is wat krap, maar er kunnen er vast nog wel een paar bij? Maar nergens lees je over commentaar, over mensen die opstaan en opkomen voor de zwangere Maria. Wat doe je als je als toeschouwer onrecht ziet of ervaart?

Diploma-uitreiking

Het gedicht van Martin Niemöller dat voorgelezen werd door Mevr. te Boekhorst heeft een heldere boodschap; als er zaken gebeuren die niet horen of als er mensen onrecht wordt aangedaan, moet je er iets van zeggen. Moet je opstaan. Moet je herrie maken. En dat is eigenlijk ook precies waar we met dit thema “herrie in de herberg” naartoe wilden. Laten horen dat het soms nodig is om herrie te maken, om de boel weer in juiste banen te leiden, om weer te focussen op zaken die echt belangrijk zijn. We hebben gesproken over verschillende voorbeelden en mensen die “herrie maakten” voor anderen en daar soms heel wat voor moesten opofferen. En dat allemaal in naam van dat kleine kindje, geboren in een stal, waar we straks op 25 december aan denken en vieren dat hij geboren is. Ook Jezus groeide op tot een behoorlijke herrieschopper.  Iemand die opkwam voor de minderen in de samenleving, de mensen die zelf geen stem hadden.

We hebben zelf ook onze stemmen laten horen, al was dat onder leiding van de heer Giesberts en mevrouw Plugge zeker geen herrie meer te noemen. Samen met het Emmauskerstkoor, dat de hele middag geoefend had,  werd o.a. “The first noëll”, “O holy night”, “Stille nacht” en “Eer zij God in onze dagen” gezongen. We sloten af met “We wish you a merry Christmas” en met deze boodschap willen we ook iedereen die deze avond niet de weg naar de aula gevonden heeft goede feestdagen wensen.

De commissie Emmaus Identiteit