Meivakantie 2013

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de meivakantie 2013 langer dan gebruikelijk is. De mogelijkheid deed zich voor om door toevoeging van acht lesvrije dagen de eerste twee weken van mei volledig vrij te maken. Wij zullen met deze keuze veel van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers blij hebben gemaakt.Wel past in deze nieuwsbrief een kanttekening daarbij. Het Centraal Examen start in 2013 direct op de maandag aansluitend aan de meivakantie. Wij kunnen ons voorstellen dat u, mocht u dit schooljaar een kind in de examenklas hebben, uw eventuele vakantie op verstandige wijze plant. Onze ervaring leert dat kort voor het examen een pauze van twee weken inlassen in de voorbereiding op dat examen van negatieve invloed kan zijn op de resultaten.De keuze is vanzelfsprekend aan u, maar wij vonden het verstandig u deze overweging mee te geven.

A. Mostert (afdelingsconrector)