Meivakantie 2013

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de meivakantie 2013 langer dan gebruikelijk is. De mogelijkheid deed zich voor om door toevoeging van acht lesvrije dagen de eerste twee weken van mei volledig vrij te maken. Wij zullen met deze keuze veel van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers blij hebben gemaakt.Wel past in deze nieuwsbrief een kanttekening daarbij. Het Centraal Examen start in 2013 direct op de maandag aansluitend aan de meivakantie. Wij kunnen ons voorstellen dat u, mocht u dit schooljaar een kind in de examenklas hebben, uw eventuele vakantie op verstandige wijze plant. Onze ervaring leert dat kort voor het examen een pauze van twee weken inlassen in de voorbereiding op dat examen van negatieve invloed kan zijn op de resultaten.De keuze is vanzelfsprekend aan u, maar wij vonden het verstandig u deze overweging mee te geven.

A. Mostert (afdelingsconrector)

Herfstvakantie

De herfstvakantie vindt plaats van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober. Wij wensen u allen een fijne vakantie. Op maandag 23 oktober zien wij graag iedereen terug.  Lees meer →

Coming Out Day

Woensdag 11 oktober is het ‘coming out day 2017 ‘. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook.  Lees meer →

Oproep aan ouders en oud-leerlingen

Op donderdag 23 november 2017 organiseert het decanaat weer een beroepen- en studiemarkt voor leerlingen uit de klassen 3, 4, 5 en 6. Heeft u een beroep en/of studie waar u enthousiast over kunt vertellen, meld u dan aan via decanaat@emmauscollege.nl. Wij stellen uw medewerking op hoge prijs.  Lees meer →