OVE Schoolpleinavond

Ank MinkmanAlgemeen

Op woensdag 20 mei vindt de schoolpleinavond van de OVE plaats. We hebben van u al enkele suggesties mogen ontvangen van onderwerpen waarover men van gedachten wil wisselen. Aanmelding voor deze avond kan nog steeds via de e-mail ove@emmauscollege.nl. OVE schoolplein

Let op, anders dan vermeld op de agenda van school is de aanvang van de avond 19:45 uur. Er is inloop vanaf 19:30 uur.

 

 

 

AGENDA schoolpleinavond Emmauscollege

Aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur

1. Woord van welkom van de voorzitter

2. Rol en functie van de ouderklankbordgroep

3. Verdeling in groepjes:

4. Onderwerpen:

  • Passend onderwijs
  • Social media en iPad gebruik
  • Schoolzaken (bijv. groepsopdrachten, feesten, ….)
  • Wat verder ter tafel komt

Plenair gedeelte

5. Wat gebeurt er met uw opmerkingen/bevindingen?

6. Rondvraag

7. Sluiting

De oudervereniging biedt u een drankje aan.