Bij de vaststelling van onze vakantieplanning houden wij ons aan het schema dat door de Rijksoverheid is opgesteld.

Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van bijzondere familieomstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaren. Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding daarom niet in behandeling nemen.

Vakantie  2020-2021
Herfst 19.10 t/m 23.10.2020
Kerst 21.12 t/m 1.1.2021
Voorjaar 22.2 t/m 26.2.2021
Mei 3.5 t/m 14.5.2021
Zomer 19.7 t/m 29.8.2021