Wij volgen bij onze vakantieplanning het advies van FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen in Rotterdam. In sommige gevallen wijkt de vakantieregeling in Rotterdam af van de landelijke regeling.

Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van bijzondere familieomstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaren. Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding daarom niet in behandeling nemen.

Vakantie 2018-2019
Herfst ma. 22.10 t/m vr. 26.10.2018
Kerst ma. 24.12.2018 t/m vr. 4.1.2019
Voorjaar ma. 25.2 t/m vr. 1.3.2019
Mei vr. 19.4 t/m zo. 5.5.2019*
Hemelvaart do. 30.5 t/m vr. 31.5.2019
Pinksteren ma. 10.6.2019
Zomer ma. 22.7 t/m vr. 30.8.2019

* inclusief goede vrijdag, Pasen, koningsdag, bevrijdingsdag

Vakanties 2019-2020

Het vakantieschema is nog niet definitief vastgesteld. Zodra dit is gebeurd, zal het schema hier worden geplaatst.