De naam van onze school komt uit het Bijbelverhaal over de Emmausgangers. Dat verhaal is voor ons een leidraad voor de manier waarop we met elkaar omgaan: we zorgen voor elkaar en leren van en met elkaar.

Het motto van het Emmauscollege is ‘samen op weg’. In de jaren dat leerlingen bij ons op school zitten, leggen we samen een weg af. Dat geldt bij uitstek voor de mentor en zijn leerlingen. Hij houdt de cijfers in de gaten, zorgt samen met de leerlingen voor een fijne sfeer en helpt een leerling als er problemen zijn. De mentor geeft ook studieles en in sommige jaarlagen ook een huiswerkuur. Voor ouders is de mentor de contactpersoon met school.

Tijdens de kennismakingsdagen aan het begin van de brugklas maken leerlingen op een leuke manier kennis met hun nieuwe klasgenootjes en de mentor. Ze gaan dan ook een paar dagen op kamp. Leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo helpen de brugklasmentor als B-plusser en gaan ook mee op kamp.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn, maar ook dat ze die ruimte aan anderen gunnen. Voor ons telt iedereen mee! We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar niet pesten en besteden daar in de mentorlessen aandacht aan. Docenten steunen leerlingen waar nodig en dagen leerlingen uit wanneer ze meer aan kunnen.

In de brugklas kunnen leerlingen deelnemen aan een cursus sociale vaardigheden er is een speciaal trainingsprogramma om te leren omgaan met faalangst. In de derde klas en in de bovenbouw worden leerlingen begeleid bij het kiezen van het vakkenpakket en de vervolgstudie.

Als leerlingen persoonlijke problemen hebben, is er het platform leerlingebegeleiding dat een luisterend oor en hulp biedt, waar mogelijk in overleg met de mentor en de ouders.

Kort samengevat: op het Emmauscollege zijn we samen op weg!