Speciale site voor de eindexamenkandidaten

Ank MinkmanExamen

Het College voor Examens (CvE) heeft een nieuwe website mijneindexamen.nl in het leven geroepen. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten en biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname.  Mijn examenOok algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden. Wij wensen onze eindexamenkandidaten heel veel succes met de voorbereidingen op hun examens.