Start brugklas

Ank MinkmanBrugklas

Eindelijk is het zover. Je zit nu op het Emmaus, de school waarvoor je hebt gekozen! In het begin zal het best spannend zijn. Je zit nu op het voortgezet onderwijs, je ontmoet nieuwe klasgenootjes en je krijgt nu in plaats van één docent voor elk vak een andere docent. Maar we gaan je helpen om zo snel mogelijk je zo snel mogelijk te laten wennen.

Brugklaskennismaking
Op maandag 31 augustus worden jullie om 12.45 uur op school verwacht voor de start van de brugklaskennismaking. Deze start wordt in de aula gehouden van 13.00 tot 13.45 uur. Je moet dus wat vroeger naar school komen om ervoor te zorgen dat jullie om 13.00 uur allemaal in de aula klaar zitten! Op deze dag krijg je uitleg over je rooster en over de gang van zaken op onze school. Zorg je er wel voor dat je in ieder geval pen, papier, je iPad en een tas bij je hebt? Aansluitend gaan jullie dan met je mentor mee naar een van de lokalen voor de voorzetting van de kennismaking tot 14.30 uur.

Op dinsdag 1 september t/m donderdag 3 september zijn er iedere dag allerlei kennismakingsactiviteiten voor jullie gepland. Meer exacte informatie krijg je, zoals gezegd, in de laatste week van de vakantie.

De eerste lessen krijg je op vrijdag 4 september!

Verder zullen we eind september de kennismakingsperiode gaan afronden. Hiervoor gebruiken we het volgende schema:

  • Maandag 21 & dinsdag 22 september: 1BA, 1BC, 1BD, 1BE, 1BF, 1BI
  • Donderdag 24 & vrijdag 25 september: 1BB, 1BG, 1BH, 1GOJ, 1GOK

Op de andere dagen van die week heb je gewoon les!

Ouderavonden
Daarnaast zullen we in de eerste schoolweek ouderavonden organiseren. We weten nu al we dat in verband met de coronamaatregelen per leerling slechts één ouder kunnen uitnodigen. Zo slagen we erin om ouders van alle leerlingen uit dezelfde klas op hetzelfde moment te ontvangen. Alleen voor de ouders van de leerlingen uit 1GOK geldt dat zij allebei kunnen komen. We gebruiken daarvoor het volgende schema:

Dinsdag 1 september 18.30-19.30 kennismakingsavond 1BA & 1BB
20.00-21.00 kennismakingsavond 1BC & 1BD
Woensdag 2 september 18.30-19.30 kennismakingsavond 1BE & 1BG
20.00-21.00 kennismakingsavond 1BH & 1BI
Donderdag 3 september 18.30-19.30 kennismakingsavond 1BF & 1GOJ
20.00-21.00 kennismakingsavond 1GOK

Reisweek
Helaas zal onze traditionele reisweek, die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd, dit jaar geen doorgang vinden. Hiervoor in de plaats komen er wel vervangende activiteiten. Hierover krijg je nog bericht.

Fijne vakantie, rust lekker uit en graag tot snel!