Uit de ALV en OVE-vergadering van 18.11.2013

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Het bestuur van de oudervereniging (OVE) vergadert circa vijf maal per jaar. Op 18 november vond de 2e vergadering van dit schooljaar plaats. Tevens was er aansluitend aan de ALV een presentatie ‘In gesprek met de school van je kind’.

Algemene ledenvergadering
Op de ledenvergadering was een twintigtal ouders aanwezig. Tijdens de vergadering werd het jaarverslag van de secretaris en penningmeester over schooljaar 2012-2013 goedgekeurd.


Nieuwe bestuursleden
Voor de drie vacatures in het bestuur hadden zich vijf kandidaten beschikbaar gesteld. Na stemming zijn Dia Wesseling, Patricia Derks en Nahied Rezwani gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij stellen zich voor in de bijlage van dit blog. Verder werden van de zittende leden Pam Brűning, José Diesveld en Marie-Anne Portengen herkozen.
Lees verder

Aansluitend was de presentatie ‘In gesprek met de school van je kind ‘verzorgd door Paul Kanters van de NKO. De heer Smale, conrector, deed het voorwoord hiervoor.

Bestuursvergadering
De bestuursvergadering, die openbaar was, werd extra bezocht door één ouder.

Koers VO
Jose Vermeer is namens het Emmauscollege benoemd als lid van de ondersteuningsplanraad (OPR). Voor algemene vragen kunt u haar bereiken onder telefoonnummer: 010-4588621 of e-mail: 
j.vermeer@casema.nl. Voor specifieke vragen over zorg kunt u terecht bij de mentor of conrector van uw kind.

Ouderklankbordavond
De eerstvolgende ouderklankbordgroep is op maandag 13 januari 2014. U bent dan van harte welkom. Meer informatie hierover volgt op de website of via uw

e-mail.

Annemie Moghaddam, secretaris OVE ove@emmauscollege.nl