Uit de OVE vergadering van 3 juni 2013

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Het bestuur van de oudervereniging (OVE) vergadert circa vijf maal per jaar. Op 3 juni vond de laatste vergadering van dit schooljaar plaats. Daar werden o.a. de volgende onderwerpen besproken.

Financiën
De jaarlijkse ouderbijdrage voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 blijft € 75,-. Verder draagt de OVE bij aan de kosten van de diploma-uitreikingen in het nieuwe Luxor.


Jaarvergadering
De voorbereidingen voor de Jaarvergadering in november zijn al weer gestart. Houd u de Nieuwsbrief en de website in de gaten voor de uitnodiging en het onderwerp. Tijdens de Jaarvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen. Er zijn komend schooljaar minimaal drie vacatures.

Ouderklankbordavond
Op 29 mei was de tweede ouderklankbordavond. Het was een zinvolle een geanimeerde avond. De avond stond in het teken van de keuze van ouder en/of kind voor het Emmauscollege, de verwachtingen bij deze keuze en de ouderbetrokkenheid. Een impressie van deze avond vindt u hieronder. De punten die de ouders inbrachten worden binnenkort besproken met de schoolleiding.

Schoolveiligheidsplan
In de loop van het jaar is het Emmauscollege door de gemeente Rotterdam benaderd om het veiligheidscertificaat te bemachtigen. Op basis van het schoolveiligheidsplan en de gesprekken met leerlingen, leerkrachten, MR en OVE heeft de school dit certificaat bemachtigd.

Overige onderwerpen
Verder werd er onder meer gesproken over de evaluatie van de herkansingen en de jaarplanning voor schooljaar 2013-2014.

Namens alle leden wens ik u allen een fijne zomer toe.

Annemie Moghaddam
secretaris OVE,
ove@emmauscollege.nl

Ouderklankbordavond 29 mei 2013
Vijf jaar geleden is de OVE gestart met het organiseren van ouderklankbordavonden. Diverse ouders hebben vanaf het allereerste begin meegedaan aan de klankbordavonden. De OVE bedankt een ieder voor hun enthousiaste deelname en hun grote inbreng!

In de loop van de jaren zijn door de klankbordouders allerlei punten en onderwerpen onder de aandacht gebracht. Die bespreekt het OVE bestuur dan met de schoolleiding en waar mogelijk wordt actie ondernomen en worden suggesties opgevolgd. Veel punten vindt u terug op de website van de school onder het kopje ouders: FAQ.

Ook de klankbordavond van 29 mei leverde weer veel gespreksstof op.
Met name de rol van de mentor, de gestructureerdheid van de school met de voor- en nadelen hiervan, omgang met rugzakleerlingen, communicatie met leerkrachten, toetsingsmomenten en nog veel meer zaken die betrekking hadden op keuze en (on)tevredenheid.

Al deze punten en meer, worden binnenkort besproken met de schoolleiding.
Ook volgend jaar organiseert de OVE weer twee klankbordavonden. De eerste in januari, de tweede in mei. De exacte data staan vermeld in de agenda en onder het kopje ouders op de website. U bent van harte welkom op deze avonden!