Uitnodiging ALV van de OVE

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Hierbij nodigen wij de ouders/verzorgers van onze leerlingen van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging. Dit jaar hebben we als gastspreker de heer Peter Kanters van het NKO uitgenodigd. Het thema is: In gesprek met de school van je kind. Voorafgaand zal de heer Smale, conrector 4/5 havo, namens de school ingaan op dit onderwerp.

Datum: maandag 18 november 2013.
Aanvang: 19:30 uur (vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar).
Plaats: Aula van het Emmauscollege.
Wij hopen u welkom te mogen heten op deze avond.
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres:
ove@emmauscollege .nl

AGENDA

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen openbare bestuursvergadering 19 november 2012
4 Verslag van de secretaris
5 Verslag van de penningmeester
6 Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden; herbenoeming zittende bestuursleden
7 Rondvraag
8 Sluiting

Aansluitend verzorgen dhr. M. P. Smale van het Emmauscollege en dhr. Kanters van het NKO de presentatie over: in gesprek met de school van je kind.