Uitnodiging ALV van de OVE

Hierbij nodigen wij de ouders/verzorgers van onze leerlingen van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging. Dit jaar hebben we als gastspreker de heer Peter Kanters van het NKO uitgenodigd. Het thema is: In gesprek met de school van je kind. Voorafgaand zal de heer Smale, conrector 4/5 havo, namens de school ingaan op dit onderwerp.

Datum: maandag 18 november 2013.
Aanvang: 19:30 uur (vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar).
Plaats: Aula van het Emmauscollege.
Wij hopen u welkom te mogen heten op deze avond.
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres:
ove@emmauscollege .nl

AGENDA

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen openbare bestuursvergadering 19 november 2012
4 Verslag van de secretaris
5 Verslag van de penningmeester
6 Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden; herbenoeming zittende bestuursleden
7 Rondvraag
8 Sluiting

Aansluitend verzorgen dhr. M. P. Smale van het Emmauscollege en dhr. Kanters van het NKO de presentatie over: in gesprek met de school van je kind.

Algemene Ledenvergadering OVE

De Oudervereniging van het Emmauscollege nodigt u graag uit voor de Algemene ledenvergadering die op 27 november 2017 zal worden gehouden. De aanvangstijd is 19.30 uur. U vindt hier de agenda voor de vergadering. Lees meer →

Oproep nieuwe OVE-bestuursleden

Ook dit jaar zullen weer enkele leden de OVE (Oudervereniging Emmauscollege) verlaten. Er zijn 4 vacatures. In de jaarvergadering van 27 november 2017 worden de nieuwe bestuursleden gekozen. Lijkt het u interessant om mee te denken en praten over onderwerpen die uw zoon of dochter aangaan, dan kunt u zich aanmelden als lid van de OVE.  Lees meer →

Verslag OVE-vergadering 11.9.17

In deze vergadering werd gesproken over de examenresultaten. Bij het VWO behaalde 90% van de leerlingen het diploma, bij de HAVO 83%. Voorts werd het jaarplan 2016-2017 geëvalueerd en het jaarplan 2017-2018 geïntroduceerd.  Lees meer →