Verslag eerste vergadering OVE

Ank MinkmanAlgemeen

In de eerste OVE-vergadering van dit schooljaar werd het jaarplan 2013-2014 geëvalueerd en het jaarplan 2014-2015 geïntroduceerd. De school vindt met name dat de werving en publiciteit goed is verlopen in het voorbije jaar. Het excellentieprogramma is afgelopen jaar uitgebreid met o.a. M-excellent, Reflectie van perfectie en de muziek-clinic. OVE 2Profilering binnen de lessen blijft een aandachtspunt. Het invoeren van I-pads in het onderwijs is goed gegaan. Het nieuwe jaarplan heeft beduidend minder onderwijsontwikkelgroepen (OOG), dit om ICT zo goed mogelijk te implementeren. Ook zal er dit jaar veel aandacht zijn voor differentiatie in de lessen.

Verder werd gesproken over de examenresultaten die dit jaar met name voor het VWO tegenvielen. Op grond van de cijfers van het schriftelijk examen had de school dit niet verwacht. Er zal komend jaar nog meer gelet worden op de individuele prestaties van de examenleerlingen. Alle leerlingen die gezakt zijn hebben inmiddels een gesprek gehad om te kijken waar de knelpunten zaten. De school voert daarnaast een intern onderzoek uit.

Als laatste wil ik u nogmaals de data van OVE bijeenkomsten doorgeven:
Jaarvergadering : maandag 17 november 2014 om 20:00 uur
Thema avond : maandag 12 januari 2015 om 19:30 uur
Schoolplein avond : woensdag 20 mei 2015 om 20:00 uur

Aanmelden voor een van bovengenoemde avonden kan via e-mail, OVE@emmauscollege.nl

Annemie Moghaddam-Hazen
secretaris OVE