Verslag OVE-vergadering 14.9.2015

Ank MinkmanAlgemeen

De OVE-bijeenkomsten in het schooljaar 2015-2016 vinden als volgt plaats: de jaarvergadering op maandag 16 november om 20:00 uur, de thema-avond op maandag 18 januari om 19:30 uur en de Schoolpleinavond op woensdag 25 mei om 20:00 uur. P1120899 AIn de eerste OVE-vergadering van dit schooljaar hebben wij gesproken over de examenresultaten van het afgelopen jaar. Het resultaat voor het VWO was goed; de HAVO daarentegen heeft het minder goed gedaan. Er komt meer aandacht voor leerlingen met een EM-profiel en doubleurs. In deze groepen vielen de meeste onvoldoendes.

Voorts kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Het jaarplan 2014-2015 werd geëvalueerd en het jaarplan 2015-2016 werd besproken.
  • Afgelopen jaar is een begin gemaakt met differentiatie (leerlingen krijgen de lesstof aangeboden met waar nodig verdieping en/of verbreding). Dit zal in alle jaarlagen doorgevoerd worden.
  • Verder wordt er gewerkt aan het verbetertraject en aan profilering van het Gymnasium.
  • Het decanaat is vernieuwd. In plaats van onderwijsondersteunende krachten, worden docenten ingezet. Deze staan dichter bij de leerling, waardoor de contacten soepeler verlopen.
  • Op de HAVO gaat de businessclass van start.
  • Ook werd het onderwerp voor de thema-avond besproken. Dit wordt social media / pesten.

Aanmelden voor een van bovengenoemde avonden kan via e-mail OVE@emmauscollege.nl