Verslag OVE-vergadering 17.11.2014

Ank MinkmanAlgemeen

Op 17 november vond de 2e vergadering van dit schooljaar plaats. Tevens was er voorafgaand aan de vergadering de Algemene ledenvergadering (ALV). OVE jaarvergadering 1Tijdens de ALV zijn vijf nieuwe leden benoemd. Drie van hen stellen zich in de bijlage aan u voor. De twee andere nieuwe leden doen dit op een later tijdstip. Lees hier het verslag.