Verslag OVE-vergadering

Ank MinkmanAlgemeen

In de eerste OVE-vergadering van dit jaar werden de afwikkeling van het vorige schooljaar en de start van het huidige schooljaar besproken. Wat verder ter tafel kwam:

  • Alle schoolkampen hebben inmiddels plaatsgevonden en zijn goed verlopen
  • Het jaarplan 2018-2019 werd geïntroduceerd. In dit jaarplan staan – onder meer – drie trajecten voor de school centraal:
    – Go Emmaus: dit traject wordt door een groep docenten ontwikkeld vanaf de brugklas. Eén brugklas is als pilot hiermee begonnen.
    – Hart voor HAVO, een traject om de HAVO beter en aantrekkelijker te maken.
    – De Transformatieve school. Bij dit traject wordt de school begeleid door Illias El Hadioui.
  • Er is gekeken naar de taakverdeling binnen de OVE.

Belangrijke data in dit schooljaar:

Jaarvergadering: maandag 26 november 2018
Thema-avond:     maandag 14 januari 2019

U kunt zich voor deze bijeenkomsten opgeven via de e-mail: OVE@emmauscollege.nl