Verslag Pubers Online

Ank MinkmanAlgemeen

Verslag thema-avond OVE op 13 januari 2020. Om half acht trapt Willeke Stekelenburg, voorzitter OVE, de avond af door de ongeveer 100 aanwezigen namens de oudervereniging van het Emmauscollege welkom te heten. Daarna geeft zij het woord aan Lennart van der Meer, conrector van 2-3 Havo. Hij duikt de geschiedenis in en vertelt dat in 1995, slechts 10% van de Nederlanders beschikking had over internet, terwijl het anno 2020 94% is. We maken nu een revolutie in communicatie mee; die biedt veel kansen maar ook uitdagingen. Het is ook niet eenduidig goed of slecht is, maar het is wel de vraag HOE we ermee om moeten gaan.

Vervolgens krijgt Klaartje Schüngel, van socialmediaimpact.nl, het woord. Zij verzorgt al negen jaar lezingen en ziet ook dat door deze communicatierevolutie ouders er extra zorgen bij krijgen:  naast het “gewone” opvoeden, komt er ook nog het omgang met de nieuwe media bij kijken.

Moeten we ons inderdaad zorgen maken? In het algemeen gaat het goed met de puber in Nederland, al komen er ook negatieve berichten in het nieuws, die al dan niet met de nieuwe media te maken hebben. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat Klaartje de leuke en minder leuke kanten van het internet.

Klaartje komt met een belangrijke conclusie: Kijk naar je kind! Zo zal het ene kind sneller overprikkeld raken dan een ander kind, en is het ook van belang wat je kind online doet.  En vooral: blijf met je kind in gesprek:

–          Toon interesse in wat hij of zij doet

–          Kraak dit niet af

–          Zorg dat je up-to-date blijft met de verschillende apps

–          Volg de actualiteiten.

Al met al was het een onderhoudende, informatieve avond.

Een samenvatting van de lezing is te zien via onderstaande link. Deze link zal ongeveer een maand bruikbaar zijn.

https://www.socialmediaimpact.nl/wp-content/uploads/2020/01/Tips-ouderavond-SocialmediaIMPACT-januari-2020-VO.pdf