Fijn dat u geïnteresseerd bent in een baan op onze school.

Wij zijn een katholieke havo/vwo-school en geven aan ruim 1700 leerlingen onderwijs. De lessen worden gegeven op één locatie in een goed gefaciliteerd gebouw. Onze school is gecertificeerd als ‘veilige school’ en maakt onderdeel uit van het Rotterdams Veiligheidsplan. Ons devies is ‘Samen op weg’. Dit houdt voor ons in dat we het belangrijk vinden om samen met ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij bieden een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving en dagen leerlingen uit hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Openstaande vacature:

Bijlagen behorende bij deze vacature:

  1. Profielschets afdelingsconrector 2 en 3 VWO
  2. Functiebeschrijving afdelingsconrector
  3. Tijdschema werving en selectie afdelingsconrector
  4. Organogram Emmauscollege
  5. NVP sollicitatiecode (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling)
  6. Schoolgids Emmauscollege 2016-2017